Introductie van klantendashboard

Als bedrijf streven wij er voortdurend naar om u correct van dienst te zijn, en u rondom de uitvoering van de aan ons toevertrouwde werkzaamheden, zo goed en compleet mogelijk op de hoogte te houden. In het streven om deze informatie voorziening nog verder te verbeteren en ook gemakkelijker beschikbaar voor u als opdrachtgever te maken, introduceren wij per het nieuwe jaar ons klantendashboard.

Wat is het doel?

Het doel is om de informatie en de antwoorden op vragen die bij veel klanten leven rondom opdracht en uitvoering, online beschikbaar te hebben. Dit zodat u altijd over de gewenste informatie kunt beschikken en niet langer afhankelijk bent van wanneer wij u informeren of uw vragen beantwoorden. Denk aan de beoogde planning, de contactpersoon voor de uitvoering, of het werk al gereed is, of de factuur van een incidentele opdracht al ingediend is, wat de actuele aanneemsom voor een onderhoudslocatie is, of welke termijnen van onderhoudsovereenkomsten al ingediend zijn en welke en wanneer ze nog te verwachten zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om een kopie van een (termijn-)factuur te kunnen downloaden.

Kortom: alle relevante informatie en gegevens beschikbaar op het moment dat u dat wenst.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig: u gaat naar de online omgeving op extranet.flora-nova.nl en logt (de eerste maal) in als volgt:

  • Gebruiker: uw debiteurennummer (zichtbaar links boven op elke nota) voorafgegaan door FNH_ of FNI_ (al naar gelang of u een opdrachtgever bent van Hoveniers of van Interieurbeplanting.
  • Wachtwoord: FloraNova
  • Dus bijvoorbeeld: gebruiker: FN_ABC123 en wachtwoord FloraNova.

Ná de eerste keer inloggen kunt u desgewenst het wachtwoord zelf wijzigen. U ziet overigens alléén de relevante gegevens welke bij u als opdrachtgever behoren, niet die van andere opdrachtgevers.

En hoe gaat het verder?

Per begin van dit jaar stellen we het dashboard open voor onze opdrachtgevers, maar daarmee stopt het niet. We streven ernaar om dit verder uit te breiden de komende tijd, aan de hand van onze ervaringen en uw terugkoppeling of wensen. Zo wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan de mogelijkheid om elke bezoekdatum op een onderhoudslocatie te kunnen raadplegen en daarvan ook de bijbehorende werkbon en/of foto’s te downloaden. Maar wellicht zijn er in de loop van de tijd ook andere wensen vanuit u als opdrachtgever en ook die nemen we graag in overweging wanneer we het dashboard verder gaan uitbouwen. Deel ze met ons!

Wij zijn ervan overtuigd hiermee een goede bijdrage te leveren aan een professionele en transparante samenwerking tussen onze organisaties, en zien uit naar een goed vervolg daarin. Op naar een succesvol 2024!

Open klantendashboard
Search
Dashboard